فهرست ثبت نام  0
اطلاعیه مهم، ویژه صاحبان خانه مسافر: سامانه حاضر توسط شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی، متعلق به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف بهبود و استانداردسازی عملکرد صاحبان خانه های مسافر در حوزه ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش بهتر و نیز، پذیرایی، ایمنی و بهداشت و گردشگری سبز طراحی شده است.

کاربران سامانه

آزمون برگزار شده

گواهینامه صادر شده

 مرتب سازی بر اساس